Weetjes

Veel gestelde vragen

 
Hoe zit het met de persoonsgegevens en beeldmateriaal van de Roefelkinderen?

Indien u de kinderen definitief aanmeldt, gaat u ermee akkoord dat wij de ingevoerde persoonsgegevens mogen verwerken en mogen doorgeven aan de Roefellocaties.

Tevens geeft u met een definitieve inschrijving toestemming om eventueel beeldmateriaal, welke verkregen wordt op de Roefeldag, te mogen gebruiken voor onze diverse communicatiekanalen als social media, nieuwsbladen etc.

Hoe oud moet je zijn om aan de Roefeldag mee te mogen Roefelen?

Je mag meedoen aan de Roefeldag in Nieuwegein als je in groep 7 van een basisschool in Nieuwegein zit. Jouw leeftijd maakt niet uit.

Wanneer is de Roefeldag?

Er wordt in Nieuwegein geroefeld op woensdagmiddag 6 november 2019. Hou goed deze site en de krant in de gaten, dan ben jij er zeker bij.

Ik heb geen groepje. Kan ik me ook individueel opgeven?

Leuk dat je wilt meedoen aan de Roefeldag. Lukt het je echt niet een groepje te vinden, stuur ons dan op woensdagavond 2 oktober 2019 tussen 19 en 20 uur even een mailtje via info@roefeldag-nieuwegein.nl. Als er plaats is, dan proberen we je alsnog bij een groepje in te delen.

Met hoeveel kinderen in een groepje ga je Roefelen?

Roefelen doe je met vier kinderen in een groepje. Het is niet toegestaan om met meer kinderen in één groepje te Roefelen.

Moet er perse een volwassene mee?

Ja, bij iedere Roefelactiviteit moet een groepje kinderen begeleid worden. De medewerkers van de Roefelplaats kunnen dan alle aandacht geven aan de presentatie van hun bedrijf en het sturen van de activiteiten. Van de volwassenen wordt ook verwacht dat zij de kinderen gemotiveerd houden en de orde handhaven!

Hoe word ik 'Vriend van het Roefelen'?

De Roefeldag in Nieuwegein wordt mede mogelijk gemaakt door 'Vrienden van het Roefelen'. Dit zijn bedrijven die het Roefelen een warm hart toedragen, maar natuurlijk kunnen ook particulieren vriend worden. U kunt onze vriend worden door minimaal 25,- over te maken op de rekening van Stichting Roefeldag Nieuwegein. Samen kunnen wij deze dag dan nog leuker maken. Vast hartelijk dank.

Mogen er ook meer begeleiders mee?

Nee, per groepje wordt gerekend op 1 begeleider. Begeleiders kunnen elkaar wel aflossen.

Kunnen kinderen met een handicap ook Roefelen?

Ja natuurlijk! Alleen... niet alle Roefelplaatsen zijn toegankelijk voor bijvoorbeeld rolstoelen. Als er sprake is van een lichamelijke handicap horen we dat graag bij aanmelding. We kunnen dan een passend programma samenstellen. Dat geldt ook voor kinderen die bijvoorbeeld een autistische stoornis hebben. Als we het weten, kan er van alles besproken en geregeld worden. Neem in die gevallen dus even contact op met de organisatie.

Hoe zit het met de verzekering?

Als roefelende kinderen schade veroorzaken aan eigendommen van een Roefelplaats, zal de WA-verzekering van de ouders van dat kind de schade vergoeden. Als een Roefelplaats schade veroorzaakt aan roefelende kinderen of hun eigendommen, kan de Roefelplaats aansprakelijk worden gesteld en deze kan een beroep doen op zijn eigen WA-verzekering. Stichting Roefeldag Nieuwegein zorgt verder voor een verzekering voor de vrijwilligers.

We hebben ons nog niet opgegeven maar willen toch graag meedoen...

Groepjes die zich op tijd opgeven kunnen er van uit gaan dat voor hen een Roefelprogramma wordt samengesteld. Voor groepjes die zich later opgeven, willen we wel ons best doen maar de mogelijkheden zijn dan nog maar heel beperkt!

Hoe kunnen we op tijd op de volgende plaats zijn?

De medewerkers van de Roefelplaatsen weten dat ieder groepje een programma heeft en zullen er zeker rekening mee houden dat u op tijd op het volgende adres moet zijn. Wij denken dat het kwartier waarin we voorzien hebben om van de ene naar de volgende Roefelplaats te gaan voldoende moet zijn.

Wat kost het eigenlijk dat Roefelen?

Roefelen is voor alle kinderen en Roefelplaatsen gratis! Geef je dus vandaag nog op voor dit leuke en leerzame feest.

Copyright © 2020 Stichting Roefeldag Nieuwegein - - info@roefeldag-nieuwegein.nl - 030-6628012 - Alle rechten voorbehouden.